”Prava“ ljubav ili ucena

”Prava“ ljubav ili ucena

 

Da  li je moja ljubavna veza ”prava”? – često je pitanje upućeno terapeutu. Ako ovo pitanje postavimo na pravi način iz njega proizilazi- Grešim li ja i da li sam se “krivo” emotivno povezala/o?  Pošto svaka veza predstavlja spoj dvoje ljudi, a ljubav emocionalnu povezanost osobe sa nekim koga smatramo vrednim onda i odgovor ne može biti jednostavan.

Ljubav je prijatna emocija koja podrazumeva prijatan odnos prema osobi koju doživljavamo kao izuzetno vrednu i koju smatramo delom svog unutrašnjeg-intimnog sveta, dok je zaljubljenost snažno osećanje idealizovane predstave o savršenom partneru.

Potreba za ljubavlju i sigurnošću osnovne su potrebe čoveka, pa samim tim nezadovoljenje tih potreba dovodi do pojave različitih  psiholoških problema.

Šta je prava ljubav?

Prava ljubav može se okarakterisati kao zrela ljubav ili zreli način vezivanja ali da krenemo redom…
Zreli način vezivanja u ljubavi podrazumeva osećaj da osoba iako u vezi moze preživeti i samostalno bez osobe za koju je vezana, dok suprotno tome nezreli odlik podrazumeva da ukoliko dođe do prekida veze sa objektom ljubavi osoba nema osećaj da može samostalno nastaviti život. Iako ovakav nezreli obrazac ima svoju svrhu u ranom detinjstvu, nezrele obrasce vezivanja srećemo kod ljudi u zrelom dobu, a naročito u adolescenciji. Otuda pitanje kako inteligentna, obrazovana ili zrela osoba može da upadne u zamku ovakvog obrasca?
Ovde nailazimo neminovno i na pojam uslovne i bezuslovne ljubavi. Za razliku od bezuslovne ljubavi (gde sama reč kaže nema uslova zbog kojeg te ne bih voleo) kod uslovljene ljubavi postoji uslov ili niz uslova koje osoba mora ispuniti da bi bila voljena i prihvaćena što često dovodi do toga da se izgube granice sopstvene ličnosti i postaje se ustvari predmet takozvane emocionalne ucene.

Da bi  sačuvali partnera, objekat ljubavi, “žrtve emocionalne ucene” često se povinuju i ispunjavaju različite zahteve koji se pred njih postavljaju i to od onih naizgled bezazlenih do vrlo ozbiljnih uslova i zahteva, gušeći tako malo po malo svoju slobodu, individualnost kao i svoje želje i interese. Pod plaštom ljubavi u vezi  dolazi do nametanje svoje volje, kontrole nad partnerom, čestih ljubomornih ispada, narušavanje slobode mišljenja, govora ili kretanja, izolovanje osobe od prijatelja ili porodice…

Volim te  samo ako ispoštuješ moje zahteve…
Bićeš kažnjen ako postupiš suprotno mojim zahtevima tako što te više neću voleti odnosno ponašaću se prema tebi s nepoštovanjem ili prezirom.

Neminovno je da su posledice dugotrajne manipulacije  gubitak sopstvenog identiteta kao i rađanje krivice, samoprezira, gubitka samopozdanja i samopoštovanja pa su žrtve emocionalnalnih ucena  često klijenti u psihoterapijskoj praksi.

Iako praktično ne postoji bezuslovna ljubav, svakako moramo prepoznati  koji su to zreli uslovi na koje treba da pristanemo, a koji ne. Na taj način sačuvaćemo sebe i svoje potrebe, poštujući potrebe i želje partnera u ljubavi.

Prepoznavanje gore navedenih vidova manipulacije može Vam pomoći da postavite jasniju granicu, okrenete ogledalo ka sebi i na taj način spoznate vezu i ljubav kakvu imate i kakvu želite.  Imajte uvek na umu da odrasla osoba može da preživi sama i da je svakako najvažnija ljubav prema sebi i veza sa samim sobom!

 

Autor: Svetlana Savu

Literatura:
1) Milivojević, Zoran (2007): Emocije. Novi Sad: Psihopolis institut.
2) Forvard, Suzan; Frejžer, Dona (2011) : Emocionalna ucena. Novi Sad: Psihopolis institut.