Svetlana Savu

Svetlana Savu

Transakcioni Analitičar – Psihoterapeut

Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija edukaciju iz oblasti psihoterapije završila na Institutu Psihopolis u Beogradu i time stekla zvanje Transakcioni Analitičar – Psihoterapeut.