Psihohelp

Psihološko savetovalište PSIHOHELP u Zrenjaninu  pruža psihološku podršku i  pomoć pojedincima u unapređivanju  njihovog psihičkog funkcionisanja i u prevazilaženju psihičkih poremećaja.Nalazimo se u Zrenjaninu,u ulici Vojvode Bojovića.
Osnovale smo savetovalište u želji da svoje iskustvo stečeno kroz višegodišnju edukaciju i rad u praksi ponudimo ljudima kojima je potrebna podrška  kroz savetovanje i psihoterapiju,a koji ne znaju kome da se obrate u našoj sredini.
Cilj nam je da Zrenjanincima odnosno našem regionu ponudimo usluge za koje smatramo da  inače nisu adekvatno zastupljene u postojećim institucijama zdravstvene zaštite.Želimo da izađemo u susret mnogim ljudima koji pored klasičnog psihijatrijskog lečenja lekovima,imaju potrebu da svoje psihičke teškoće prevaziđu psihoterapijom jer  tako postaju snažniji i spremniji da se ‘’nose’’ sa životnim problemima !U mnogim slučajevima je moguće umanjiti ili potpuno prevazići korišćenje lekova!

Pružamo psihološku -savetodavnu  i psihoterapijsku podršku :
-adolescentima i njihovim porodicama u suočavanju sa razvojnim teškoćama,stresnim,kriznim i ostalim psihičkim stanjima
-odraslim osobama
-parovima i porodici
-pojedincima koji  žele radom na sebi da unaprede lične potencijale i razviju oslonac i samopodršku
Radno vreme je svakim danom osim nedelje,uglavnom u  popodnevnim satima a termini se zakazuju direktnim pozivom na naše brojeve,
u zavisnosti od toga za koga se odlučite!