Kontakt

Vojvode Petra Bojovica,Zrenjanin

Svetlana Savu
 062 253526
lanasavu@live.com

Snežana Tica
063 303164
 ticasneza@gmail.com