Svetlana Savu

Svetlana Savu

Transakcioni Analitičar – Psihoterapeut

Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija edukaciju iz oblasti psihoterapije završila na Institutu Psihopolis u Beogradu i time stekla zvanje Transakcioni Analitičar – Psihoterapeut.
Posted in tim
Snežana Tica

Snežana Tica

Snežana Tica je diplomirani psiholog i Geštalt psihoterapeut iz Zrenjanina.
Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2000 g.
Psihoterapijsku edukaciju je završila u Geštalt centru u Beogradu 2015.g i stekla
zvanje sertifikovanog Geštalt psihoterapeuta.U međuvremenu 2020.g.stekla
zvanje EMDR praktičara,inovativne metode koja se efikasno primenjuje u
tretmanu traumatskih iskustava.Sertifikovani Psihoterapeut  (Geštalt psihoterapije)
Posted in tim