Corona Kriza – opasnost i/ili prilika

Corona Kriza – opasnost i/ili prilika

 „… Sećam se da mi je pričao… da je kineski karakter koji označava ‘krizu’ sastavljen od dva podkaraktera: jednog kojim se piše reč ‘opasnost’ i drugog kojim se piše reč ‘prilika’…“

Kaluđer koji je prodao svoj ferari“ Robin S. Šarma

Kriza je reč grčkog porekla i predstavlja odluku koja se donosi u opasnim situacijama, a trenutnu sitaciju u kojoj se čovečanstvo i svaki pojedinac našao je svakako opasna. Ipak  su odluke koje donosimo u ovoj opasnosti individualne. Svaka situacija koja se proceni kao opasna za reakciju ima emociju  straha. Strah je zaštita čoveka – „dobar sluga ali loš gospodar“.

Veliki je broj ljudi koji su korona virus/covid krizu doživeli ne kao opasnost već kao katastrofu, pa strah nije samo realan već patološki strah od bolesti i smrti.

Šta je realan strah o Covid bolesti? Pa upravo strah usmeren ka onim merama da se osoba zaštiti od bolesti, a to su već dobro poznate mere pranja ruku, socijalnog distanciranja, nošenja maski itd…

Međutim mali je broj onih koji su krizu/izolaciju iskoristili kao priliku. Priliku da upoznaju sebe, svoje bližnje, da unaprede svoje znanje, da obogate svoja iskustva…Pa tako opasnost ne ide u korak sa prilikom već je anulira.

Postepeno se vraćamo u „normalan“ život  i pandemija jenjava ali kod dela ljudi strah se uvećava.

Kako izaći na kraj sa tim?

-Biti svestan da ništa nije apsolutno dobro ni apslutno loše.

– Da je svako iskustvo pa bilo ono i neprijatno dobro jer nas upozorava na ponovni rizik i pomoću njega učimo.

– Postoje stvari na koje čovek može uticati, ali i na one na koje ne može.

– Carpe diem-iskoristi dan- živi u sadašnjosti ne u budućnosti.

– Strukturirajte dan – plan aktivnosti po satima (rad, odmor, razonoda, rituali)

-Napišite plan svega lepog i korisnog a neuradjenog- za čime žalite nedeljom uveče dok se pripremate za ponedeljak i posao…

– Uradite nešto lepo za druge-jedino se sreća uvećava kada se deli.

– Ne bežite od loših vesti ali se njima i ne zatrpavajte.

– Pričajte otvoreno o vašem strahu sa bliskim osobama i terapeutom – Izgovoren problem je već pola rešenja…

Ukoliko ne možete sami da se izborite i pored ovih saveta iskoristite besplatnu psihoterapijsku pomoć u doba krize koje organizuje Udrženje psihoterapeuta Srbije.

Neka corona ne bude virus kojim ćete biti opterećeni već Corona(lat. kruna) vašeg novog iskustva obogaćenim velikim brojem iskorišćenih prilika.