Psihohelp Zrenjanin
Psihoterapija i savetovanje

Psihohelp

Psihološko savetovalište PSIHOHELP u Zrenjaninu  pruža psihološku podršku i  pomoć pojedincima u unapređivanju  njihovog psihičkog funkcionisanja i u prevazilaženju psihičkih poremećaja.Nalazimo se u Zrenjaninu,u ulici Vojvode Bojovića.
Osnovale smo savetovalište u želji da svoje iskustvo stečeno kroz višegodišnju edukaciju i rad u praksi ponudimo ljudima kojima je potrebna podrška  kroz savetovanje i psihoterapiju,a koji ne znaju kome da se obrate u našoj sredini.
Cilj nam je da Zrenjanincima odnosno našem regionu ponudimo usluge za koje smatramo da  inače nisu adekvatno zastupljene u postojećim institucijama zdravstvene zaštite.Želimo da izađemo u susret mnogim ljudima koji pored klasičnog psihijatrijskog lečenja lekovima,imaju potrebu da svoje psihičke teškoće prevaziđu psihoterapijom jer  tako postaju snažniji i spremniji da se ‘’nose’’ sa životnim problemima !U mnogim slučajevima je moguće umanjiti ili potpuno prevazići korišćenje lekova!

Pružamo psihološku -savetodavnu  i psihoterapijsku podršku :
-adolescentima i njihovim porodicama u suočavanju sa razvojnim teškoćama,stresnim,kriznim i ostalim psihičkim stanjima
-odraslim osobama
-parovima i porodici
-pojedincima koji  žele radom na sebi da unaprede lične potencijale i razviju oslonac i samopodršku
Radno vreme je svakim danom osim nedelje,uglavnom u  popodnevnim satima a termini se zakazuju direktnim pozivom na naše brojeve,
u zavisnosti od toga za koga se odlučite!

O nama

Svetlana Savu

Svetlana Savu

Transakcioni Analitičar – Psihoterapeut

Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija edukaciju iz oblasti psihoterapije završila na Institutu Psihopolis u Beogradu i time stekla zvanje Transakcioni Analitičar – Psihoterapeut.
Snežana Tica

Snežana Tica

Snežana Tica je diplomirani psiholog i Geštalt psihoterapeut iz Zrenjanina.
Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2000 g.
Psihoterapijsku edukaciju je završila u Geštalt centru u Beogradu 2015.g i stekla
zvanje sertifikovanog Geštalt psihoterapeuta.U međuvremenu 2020.g.stekla
zvanje EMDR praktičara,inovativne metode koja se efikasno primenjuje u
tretmanu traumatskih iskustava.Sertifikovani Psihoterapeut  (Geštalt psihoterapije)

Kontakt

Vojvode Petra Bojovica,Zrenjanin

Svetlana Savu
 062 253526
lanasavu@live.com

Snežana Tica
063 303164
 ticasneza@gmail.com